دانلود فایل ( بررسی روند عملكرد 10ساله (86-1376) صنایع و معاونت آب و خاک)


دانلود فایل ( بررسی روند عملكرد 10ساله (86-1376) صنایع و معاونت آب و خاک)

بررسی روند عملكرد 10ساله (86-1376) صنایع و معاونت آب و خاک

راساس سند چشم انداز و سیاستهای كلی مذكور، در مواد مختلف قانون برنامه چهارم توسعه كشور نیز به موضوع فعالیتهای معاونت صنایع و امور زیر بنایی تاكید شده كه از جمله آنها مواد (17)، (18) و (20) می باشد

دانلود بررسی روند عملكرد 10ساله (86-1376)  صنایع و معاونت آب و خاک

معاونت آب و خاک بخش كشاورزی در سند چشم انداز بررسی روند عملكرد 10ساله (861376) دانلود پایان نامه رشته کشاورزی بررسی روند عملكرد 10ساله  صنایع و معاونت آب و خاک  دانلود پایان نامه کشاورزی دانلود پایان نامه
دسته بندیکشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل 334 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45

دانلود پایان نامه رشتهکشاورزی

بررسی روند عملكرد 10ساله (86-1376)  صنایع و معاونت آب و خاک در برنامه چهارم توسعه و جهت گیریهای برنامه پنجم سازندگی

 
 
مقدمه 
     عناصر

ادامه مطلبhttp://shopsliming.ir/univ/unique9801.html